Sứ mệnh và mục tiêu

Trường Việt Anh, với định hướng đào tạo học sinh giỏi chuyên Anh, được thành lập với sứ mệnh:

“Tạo ra môi trường học tập vui vẻ và thực dụng”

  • Vui vẻ

    Để học sinh có được hạnh phúc khi đến trường, và trải nghiệm trạng thái học tập hiệu quả nhất.​

  • Thực dụng

    Là tập trung thời gian và nguồn lực của học sinh vào thu thập những hành trang, rèn luyện những kỹ năng cần có cho thành công và hạnh phúc tương lai của chính mình, chứ không chạy theo những thành tích hiện tại.

Thước đo thành công của nhà trường là:

Sự tiến bộ của từng học sinh

Mỗi học sinh có điểm mạnh, điểm yếu, mối quan tâm, điểm xuất phát khác nhau.

Vì vậy, mục tiêu của trường Việt Anh là giúp mỗi em có sự tiến bộ, so với chính bản thân mình, qua từng năm học, tiến dần về mục tiêu cuộc đời đã được thiết lập của bản thân.

Hoc sinh Truong Viet Anh