Thời khóa biểu Trường Việt Anh

Thời khóa biểu học kỳ 2 (cập nhật lịch học online áp dụng từ 17.02 tới 28.02)

Khối THCS – THPT (Cơ Sở 1)

Khối THCS – THPT (Cơ Sở 2)

Khối Tiểu Học:

Thời khóa biểu học kỳ 1 (áp dụng từ 7/9/2020)

Khối THCS – THPT (Cơ Sở 1)

Khối THCS – THPT (Cơ Sở 2)

Khối Tiểu Học: