Thời khóa biểu Trường Việt Anh

Thời khóa biểu Trường Việt Anh năm học 2020 - 2021

Thời khóa biểu học kỳ 2 (cập nhật lịch học online áp dụng từ 17.02 tới 28.02)

Khối THCS – THPT

Khối Tiểu Học:

Thời khóa biểu học kỳ 1 (áp dụng từ 7/9/2020)

Khối THCS – THPT

Khối Tiểu Học:

091 696 14 09