Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh của Trường Việt Anh

Trường Việt Anh, được thành lập năm 2011 với sứ mệnh là:

“Tạo ra môi trường học tập vui vẻ và thực dụng”

Vui vẻ 

Để học sinh có được hạnh phúc khi đến trường, và trải nghiệm trạng thái học tập hiệu quả nhất.

Thực dụng 

Là chỉ tập trung thời gian và nguồn lực của học sinh vào rèn luyện những kỹ năng cần có cho thành công và hạnh phúc tương lai

Thước đo sự thành công của nhà trường là “Sự tiến bộ của từng học sinh”

Tầm nhìn của Trường Việt Anh

Tất cả học sinh hạnh phúc trong học tập, ra trường với 16 kỹ năng của thế kỷ 21.

Để hiện thực hoá tầm nhìn, Trường Việt Anh quyết định xây dựng chương trình học tập như sau:

  • Nền tảng là 5 giá trị cốt lõi.
  • Công cụ là 7 thói quen hiệu quả.
  • Nội dung là 16 kỹ năng sống còn của thế kỷ 21.


Các thành viên trường Việt Anh tin rằng, bất cứ ai có được 5 giá trị cốt lõi này, sẽ luôn có một cuộc đời hạnh phúc và thành công.

Vì vậy, 5 giá trị cốt lõi là nền tảng mà mọi thành viên trường Việt Anh nguyện theo đuổi, và lan toả. Đây cũng là nền tảng của mọi hoạt động giáo dục xảy ra tại trường

7 Thói quen

16 kỹ năng sống còn của thế kỷ 21

 
Nhận bảng phí và chính sách học bổng qua Zalo
 
 
 
 
DMCA.com Protection Status