Phương pháp đào tạo

Phương pháp đào tạo tại trường Việt Anh

Trường Việt Anh thực hiện phương pháp đào tạo nền tảng từ trong ra ngoài.

Tức là, giúp học sinh thiết lập những nền tảng, mô thức vững chắc từ bên trong, qua đó, tự phát triển những kiến thức, kỹ năng thể hiện ra bên ngoài.

Nền tảng cơ bản nhất, hay còn gọi là “Định thân” của học sinh trường Việt Anh là 5 giá trị:

 1. Tôn trọng và tự trọng
 2. Trách nhiệm
 3. Tài giỏi
 4. Chính trực
 5. Yêu thương

Đây là giá trị nền tảng của mỗi học sinh trường Việt Anh được rèn luyện trong từng hoạt động hàng ngày kể từ khi nhập trường.

Cách sống và học tập của học sinh được áp dụng theo 7 thói quen hiệu quả của chương trình lãnh đạo bản thân LEADER IN ME, do Tập đoàn Franklin Covey, Mỹ chuyển giao và phối hợp, đó là:

Trong học tập, các phương pháp đã được triển khai gồm có:

 • Digital classroom (Lớp học số)
 • Flipped classroom (Lớp học đảo ngược)
 • Multi-level learning (học nhiều trình độ)
 • Multi-age learning (Học nhiều lứa tuổi)
 • Project based learning (Học theo dự án)
 • Thematics learning (Học theo chủ đề)
 • Inquiry based learning (Học theo tình huống)
 • Critical thinking (Tư duy phản biện)
 • Positive discipline (Kỷ luật tích cực)
 • Learning enviroment (Môi trường học tập)

Các phương pháp này được áp dụng tuỳ theo cấp học để phù hợp với lứa tuổi, nội dung học tập và các trọng tâm của học sinh.

10 khác biệt trong phương pháp giảng dạy của trường Việt Anh so với truyền thống: