Thành tích của Trường Việt Anh

Trường Việt Anh liên tiếp đạt nhiều thành tích
trong tất cả các năm học:

2014 – 2015

Có một học sinh đoạt giải nhì môn Toán cấp thành phố; 1 học sinh đoạt giải ba Anh Văn cấp thành phố; 1 giải đồng Olympic môn Anh Văn.

2015 – 2016

Có 4 học sinh đoạt giải Olympic các môn Toán, Văn và tiếng Anh: 2/ 17 học sinh đoạt giải IOE (Thi tiếng Anh qua Internet) cấp quốc gia.

2016 – 2017

Có 1 học sinh đoạt giải Anh Văn cấp thành phố; 2 học sinh đoạt giải Olympic môn Lý và Tiếng Anh, 4 học sinh đoạt giải IOE (Thi tiếng Anh qua Internet) cấp quận, Violympic Toán cấp quận.

2017 – 2018

Có 1 học sinh đoạt huy chương vàng Olympic Môn Tiếng Anh; 2 học sinh đoạt giải ba môn tiếng Anh cấp thành phố.

2018 – 2019

Trong kỳ thi Olympic Cấp Thành phố, khối THCS đoạt 3 huy chương bạc cùng 5 huy chương đồng; khối THPT đoạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

2019 – 2020

Trong kỳ thi Học Sinh Giỏi Cấp Thành Phố 2019 – 2020, trường đoạt 1 giải nhì môn Giáo Dục Quốc Phòng, 3 giải ba môn Tiếng Anh, 1 giải ba môn Văn, 1 giải ba môn Hóa và 1 giải ba môn Giáo Dục Quốc Phòng. Trong cuộc thi Nét Vẽ Xanh, đoạt 1 giải ba.