Góp Ý

Trường Việt Anh coi ý kiến của phụ huynh và học sinh là cơ sở quan trọng nhất cho nỗ lực nâng cao hiệu quả học tập và trải nghiệm của học sinh. 

Để đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện cho việc giải quyết, xin vui lòng cung cấp rõ các thông tin sau:

1. Thời điểm xảy ra sự việc
2. Địa điểm xảy ra sự việc
3. Đối tượng của sự việc
4. Đề nghị tối thiểu 2 giải pháp
5. Kỳ vọng của complainer

Lưu ý:
– Thời gian giới hạn của khiếu nại, tính từ khi xảy ra đến khi khiếu nại không quá 7 ngày
– Không khiếu nại những việc đã được giải quyết xong
– Nếu nội dung khiếu nại là lặp lại, hoặc giải quyết chưa thoải đáng, xin vui lòng ghi chú rõ

 
Góp Ý
 
 
 
 
 
 
 
DMCA.com Protection Status