STEAME | Chương trình đào tạo | Trường Việt Anh TP.HCM

Giới thiệu STEAME

STEAME là gì?

STEAME là một chương trình đào tạo tại Trường Việt Anh, viết tắt cho:

 • Science – Khoa học
 • Technology – Công nghệ
 • Engineer – Kỹ thuật
 • Art – Nghệ thuật
 • Math – Toán
 • Entrepreneurship – Khởi nghiệp

STEAM là một môn học tích hợp kiến thức và kỹ năng từ các môn: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật và toán học và sử dụng phương pháp PBL để giúp học sinh lĩnh hội và thực hành. 

Học sinh sẽ tổng hợp và vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học từ các môn học liệt kê để từ đó phân tích, mở rộng và thử nghiệm ra sản phẩm nhằm giải quyết một vấn đề/nhu cầu thực tiễn.

Tiêu chuẩn STEAME

 • Đòi hỏi sự kết nối có chủ đích giữa các kiến thức và kỹ năng đã học từ các môn trong tên, với tối thiểu 2 môn đối với mỗi chủ đề.
 • Các hoạt động đều để phục vụ cho mục đích giải thích một sự kiện hoặc tìm ra giải pháp cho một vấn đề thực tiễn.
 • Sự tiến bộ của học sinh được đánh giá chủ yếu dựa trên quá trình đi tìm câu trả lời và chiêm nghiệm.

Quá trình học STEAME của học sinh được thực hiện theo quy trình nào?

Quá trình học STEAME được thực hiện theo quy trình EDP (Engineering Design Process):

 1. Xác định vấn đề
 2. Hình dung giải pháp
 3. Lập kế hoạch và tiến hành
 4. Kiểm tra đánh giá
 5. Đưa ra giải pháp, cải thiện

THAM KHẢO HỌC PHÍ, CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRƯỜNG VIỆT ANH

Để lại thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ phản hồi trong 30 phút!