Digital Intelligence Quotient (DQ) – Thông Minh Kỹ Thuật Số Là Gì ?

Trong một kỷ nguyên kỹ thuật số và Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, một khái niệm mới đã và đang được hình thành cũng như được coi là một loại chỉ số đánh năng lực của một công dân. Đó chính là Chỉ số Trí thông minh Kỹ thuật số – Digital Intelligence Quotient (DQ) bên cạnh các chỉ số khác như: Trí thông minh (Intelligence Quotient – IQ), thông minh Cảm xúc (Emotional Quotient – EQ),…

1. Định Nghĩa DQ | Thông Minh Kỹ Thuật Số

Trí thông tin kỹ thuật số (DQ) là tổ hợp những khả năng về kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị. DQ giúp mỗi cá nhân đối mặt những thử thách, nắm bắt những cơ hội trong thời đại kỹ thuật số. DQ bao gồm 8 kỹ năng và 3 cấp độ chính:

8 kỹ năng của DQ | Thông Minh Kỹ Thuật Số

 1. Digital citizen identify : Khả năng xây dựng và quản lý danh tính trực tuyến, ngoại tuyến lành mạnh, toàn vẹn. 
 2. Screen time management : Khả năng quản lý và tự chủ thời gian tiếp xúc, tham gia các hoạt động trực tuyến. 
 3. Cyberbulling management : Khả năng phát hiện và giải quyết thông minh những tình huống khủng bố trên mạng. 
 4. Cyber security management : Khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách đặt mật khẩu mạnh và kiểm soát các cuộc tấn công, lừa đảo trên mạng. 
 5. Privacy management : Khả năng xử lý thận trọng thông tin cá nhân được chia sẻ trực tuyến để bảo vệ tính bảo mật cho cá nhân và người khác
 6. Critical thinking : Khả năng phân biệt đánh giá thông tin hoặc nội dung đúng hay sau, tốt hay độc hại, thông tin đáng tin cậy hay đáng nghi. 
 7. Digital footprints : Khả năng hiểu được bản chất, hậu quả thực tế và biết cách quản lý lịch sử kỹ thuật số. 
 8. Digital empathy : Khả năng đồng cảm và cảm thông với nhu cầu và cảm xúc trực tuyến của bản thân và người khác. 

3 Cấp độ của DQ | Thông Minh Kỹ Thuật Số

 1. Digital Citizenship – Công dân số: Khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số và phương tiện truyền thông theo cách an toàn, có trách nhiệm và đạo đức.
 2. Digital Creativity – Sáng tạo Kỹ thuật số: Khả năng trở thành một phần của hệ sinh thái kỹ thuật số, tạo ra kiến thức, công nghệ và nội dung mới để biến ý tưởng thành hiện thực.
 3. Digital Competitiveness – Năng lực cạnh tranh trên nền tảng kỹ thuật số: Khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu, đổi mới sáng tạo và tạo ra các cơ hội mới trong nền kinh tế kỹ thuật số bằng cách thúc đẩy tăng trưởng và tác động liên quan tới tinh thần kinh doanh cũng như việc làm. Như vậy, có 24 năng lực kỹ thuật số bao gồm kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và các giá trị khác nhau.

2. Kết Luận.

Trí thông minh Kỹ thuật số có thể được ưu tiên hơn cả IQ và EQ vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội, cảm xúc, nhận thức và sự nghiệp cá nhân của mỗi chúng ta.Trí thông minh Kỹ thuật số là một phần phát triển của bản sắc văn hóa trong chúng ta ở thời đại của Kỷ nguyên số này.

Interesting Image
 
Tìm hiểu chính sách học bổng, học phí và chương trình học Trường Việt Anh
 

Thông tin liên lạc

 
 
Bài viết liên quan