Blog

Nỗi khổ của học sinh chuyển trường tại TPHCM

Ai cũng mong muốn có thể học 1 ngôi trường trong 1 cấp học. Nhưng vì rất nhiều lý do và nỗi khổ mà học sinh buộc phải chuyển trường. Tìm môi trường như thế nào để có thể nỗi khổ của học sinh chuyển trường tại TPHCM không xảy ra lần 2 ?