THCS & THPT Việt Anh

Chương trình đào tạo

Để đảm bảo sự toàn diện của chương trình giáo dục, khỏa lấp những khoảng trống giữa giáo dục Việt Nam và quốc tế, trường Việt Anh phát triển nhiều nội dung học thuật quan trọng.

Các nội dung được phân chia làm nhiều cấp độ, được giảng dạy xuyên suốt các cấp học từ Mầm non đến THPT

Phương pháp học tập

Trường Việt Anh áp dụng nhiều phương pháp học tập khác nhau tùy theo môn học, chủ đề, lứa tuổi và sự phù hợp của mỗi học sinh. Tựu chung, mọi phương pháp đều hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường học tập chủ động (Active learning) của học sinh:

Các nội dung được phân chia làm nhiều cấp độ, được giảng dạy xuyên suốt các cấp học từ Mầm non đến THPT

Chương trình học tập gồm có:

  1. Chương trình giáo dục quốc gia được giảng dạy bằng những phương pháp hiện đại của trường Việt Anh
  2. Chương trình học thuật của trường Việt Anh nhằm lấp đầy các khoảng trống giữa chương trình giáo dục quốc gia và bộ 16 kỹ năng của thế kỷ 21

Khối lớp

Từ Lớp 1 – Lớp 5

Từ Lớp 6 – Lớp 9

Từ Lớp 10 – Lớp 12

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA

Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp Tiếng Việt, Toán,Tin học Tiếng Anh Family and Friends Đạo đức, Tự nhiên xã hội Âm nhạc, Nghệ thuật, Thủ công Giáo dục thể chất

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ 2 Sử, Địa, Khoa học tự nhiên Tin học, Công nghệ, Nghệ thuật Giáo dục công dân Giáo dục thể chất Trải nghiệm hướng nghiệp Giáo dục địa phương

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ 2 Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất Chuyên đề học tập, Trải nghiệm, hướng nghiệp, Giáo dục địa phương Nhóm Xã hội: Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật Nhóm Tự nhiên: Lý, Hoá, Sinh Nhóm Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT ANH

Morning meeting, DEAR Reflection, Advisory Lên kế hoạch tuần Math và Science, Digital Technology Abacus STEAME TLIM Bơi, Music và Dance Cambridge Global awareness and Current affairs Chương trình Quốc tế OIC

Tiếng Anh tích hợp Global awareness and Current affairs STEAME Global awareness and Current affairs Nhóm Chuyên Anh: Tiếng Anh Quốc tế Nhóm Công nghệ: STEAME, Finance, Digital Technology Nhóm Truyền thông: Information Communication Technology, Mass communication Chương trình Quốc tế OIC

Global awareness and Current affairs Nhóm Chuyên Anh: Tiếng Anh Quốc tế Nhóm Công nghệ: STEAME, Finance, Digital Technology Nhóm Truyền thông: Information Communication Technology, Mass communication, Research and Development skills Nhóm Chương trình Quốc Tế: iGCSE and A levels

DMCA.com Protection Status