Việt Anh Foundation | Giới thiệu chương trình The Leader In Me (TLIM)

Chương trình The leader in me (TLiM) – Nhà lãnh đạo trong tôi hoạt động như một hệ điều hành tư duy làm thay đổi sâu sắc cách nhà trường quản lý, giáo viên dạy học cũng như sự kết nối giữa phụ huynh và nhà trường, xoay quanh triết lý giáo dục:” lấy học sinh làm trung tâm”.

1. Chương trình TLIM là gì?

TLiM viết tắt từ THE LEADER IN ME – LÃNH ĐẠO BẢN THÂN chương trình chuyển đổi tư duy của Tổ chức giáo dục toàn cầu Franklin Covey (Mỹ).

Chương trình được phát triển từ những năm 1999 và đạt được những thành tựu nổi tiếng thế giới về phát triển các khả năng tiềm tàng trong mỗi con người. 

Chương trình đào tạo TLIM kỳ vọng trang bị bộ kỹ năng thế kỷ 21 – Thay Đổi Bản Thân – Làm Chủ Cuộc Sống cho học sinh từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Trường Việt Anh.

Nội dung cốt lõi của Quy trình TLiM xây dựng dựa trên cuốn sách phát triển năng lực cá nhân nổi tiếng thế giới trong suốt 25 năm – cuốn sách “7 thói quen hiệu quả” với 7 thói quen bền vững, mang tính khả dụng toàn cầu.

  • SỐNG CHỦ ĐỘNG
  • BẮT ĐẦU BẰNG MỤC TIÊU
  • ƯU TIÊN ĐIỀU QUAN TRỌNG
  • TƯ DUY CÙNG THẮNG
  • THẤU HIỂU RỒI ĐƯỢC HIỂU
  • HỢP TÁC CỘNG SINH
  • RÈN MỚI BẢN THÂN

2. Lợi ích của chương trình TLIM dành cho học sinh Trường Việt Anh

Theo đó, việc học tập và rèn luyện 7 thói quen là quá trình “cài đặt hệ điều hành” làm nền tảng tư duy và hành động giúp học sinh hình thành kỹ năng và phẩm chất cần thiết để:

  • Làm chủ bản thân
  • Hợp tác hiệu quả với mọi người
  • Không ngừng tự hoàn thiện mình về mọi phương diện

TLiM là một hành trang tất yếu, mà trường Việt Anh mong muốn trang bị cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. TLiM đóng vai trò không thể thiếu của mỗi công dân toàn cầu.

>> Định Nghĩa GRIT là gì?

Bài viết liên quan