Trường Việt Anh – Tự hào có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020 chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ kết thúc, năm nay thật sự là một năm đặc biệt đối với không chỉ học sinh Việt Anh mà còn đối với toàn ngành giáo dục.

Bỏ qua tất cả những khó khăn việc nghỉ học phòng chống dịch trong đầu HKII, học sinh và giáo viên Trường Việt Anh đã liên tục gặt hái thành tích trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố.

c4525f3f649199cfc080

☘️Nguyễn Nhật Nam – 9B1 – Giải 3 học sinh giỏi Môn Tiếng Anh cấp thành phố
☘️Vũ Tuấn Nghĩa – 9B1 – Giải 3 học sinh giỏi Môn Tiếng Anh cấp thành phố

d689125629f8d4a68de9

☘️Jung Sung Oh – 12C1 – Giải 3 học sinh giỏi Môn Tiếng Anh cấp thành phố

8fc74b25728b8fd5d69a-1

☘️Vũ Ngọc Thanh Trúc – 9A1 – Giải 3 học sinh giỏi Môn Hoá cấp thành phố

ba052b8b1a25e77bbe34

☘️Chu Anh Tài – 12B2 – Giải 3 học sinh giỏi Môn Ngữ Văn cấp thành phố

Chúc mừng tập thể thầy và trò trường Việt Anh!

Bài viết liên quan