Trường Việt Anh tổ chức diễn tập phòng chống covid-19

 
Ngày 9.12.2021, nhà trường phối hợp cùng đại diện Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận và đại diện trung tâm y tế dự phòng phường 12, triển khai kịch bản thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 cơ sở. Hoạt động này nhằm mục đích chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường an toàn.
 
 
Buổi diễn tập mô phỏng các hoạt động như: Tiếp đón học sinh tại cổng trường; Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; Khai báo y tế; Hướng dẫn học sinh vào lớp theo sơ đồ.
 
Cách thức triển khai trong hoạt động thực tế tại trường, sẽ được giáo viên chủ nhiệm thông tin và hướng dẫn trực tiếp đến học sinh và phụ huynh.
Bài viết liên quan