Trường Việt Anh đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM

Ngày 15/10/2021, tại Sở Giáo Dục & Đào tạo Quận 1. Trường Tiểu học – THCS – THPT Việt Anh đã nhận được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Trường Việt Anh vô cùng vinh dự và tự hào khi đón nhận thành quả này.

Đây là kết quả to lớn, minh chứng uy tín và chất lượng của nhà trường suốt 10 năm qua. Đồng thời, sự kiện này là nguồn động viên to lớn thúc đẩy nhà trường tiếp tục phấn đấu và nâng tầm thương hiệu trường Tiểu Học – THCS – THPT Việt Anh tiến xa hơn trong tương lai.

Trường Việt Anh đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM. Anh 1.

(Hình ảnh Chứng nhận trường Việt Anh đạt kiểm định chất lượng)

Trường Việt Anh đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM. Ảnh 2.

(Hình ảnh Quyết định về việc công nhận trường Tiểu Học – THCS – THPT Việt Anh đạt kiểm định chất lượng cấp độ 1)

Bài viết liên quan