Thông báo

[THÔNG BÁO] Kế Hoạch Giảng Dạy Các Môn Sau Khi Tinh Giản Chương Trình

Kính gửi: Phụ huynh và học sinh trường Việt Anh Vì dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, và thời gian nghỉ học ngày càng kéo dài, Bộ GDĐT và Sở GDĐT TP.HCM đã phát hành hai công văn hướng dẫn việc tinh giản nội dung học tập năm học …

Xem thêm[THÔNG BÁO] Kế Hoạch Giảng Dạy Các Môn Sau Khi Tinh Giản Chương Trình

[THÔNG BÁO] KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC CỦA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VÀ THPT VIỆT ANH

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Trường THCS và THPT Việt Anh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– TP HCM, ngày 17/2/2020 Kính gửi: Phụ huynh học sinh trường THCS và THPT Việt Anh THÔNG BÁO KẾ …

Xem thêm[THÔNG BÁO] KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC CỦA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VÀ THPT VIỆT ANH

DMCA.com Protection Status