Thông báo về việc đón học sinh Việt Anh quay lại trường học

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục – Đào tạo.

Sau khoảng thời gian học Online tại nhà. Trường Tiểu học, THCS – THPT Việt Anh thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một số nội dung sau:

  1. Học sinh lớp 9 và lớp 12 (ở cả 2 cơ sở – Phan Huy Ích và Nguyễn Trọng Tuyển) bắt đầu học tập trực tiếp tại trường từ ngày 13/12/2021.
  2. Nhà trường tổ chức đón tiếp học sinh nội trú từ 12 giờ trưa ngày 12/12/2021.
  3. Học sinh có mặt tại lớp học đúng 8h00 ngày 13/12/2021. Khi vào trường phải thực nghiêm túc quy định 5K để phòng, chống dịch.
  4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng các quy định tại Phương án phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường khi đón học sinh quay lại trường học tập.
  5. Phụ huynh học sinh thực hiện và hướng dẫn học sinh tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch của nhà trường.
  6. Để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nhằm thực hiện quy định về an toàn trường học trong mùa dịch; yêu cầu tất cả các thành viên trong trường thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Với mong muốn mang đến môi trường học tập an toàn cho tất cả học sinh trở lại. Kính mong mọi các nhân liên quan thực hiện tốt các nội dung nêu trên và luôn chung tay cùng nhà trường để các công tác phòng chống dịch được thực hiện ở mức cao, nghiêm ngặt và tuyệt đối. 

Bài viết liên quan