[THÔNG BÁO] Kế Hoạch Giảng Dạy Các Môn Sau Khi Tinh Giản Chương Trình

Kính gửi: Phụ huynh và học sinh trường Việt Anh

Vì dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, và thời gian nghỉ học ngày càng kéo dài, Bộ GDĐT và Sở GDĐT TP.HCM đã phát hành hai công văn hướng dẫn việc tinh giản nội dung học tập năm học 2019-2020 (Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH và 1029/GDĐT-TrH) nhằm đảm bảo tất cả các trường học và học sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 trước ngày 15/7/2020, ngay cả trong trường hợp việc học phải thực hiện hoàn toàn online

Cụ thể, kế hoạch học tập của trường Việt Anh được Ban Giám Hiệu thống nhất như sau:

  • Từ ngày 20/4 đến ngày 12/6: hoàn thành nội dung chương trình HK2. Giáo viên kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu bài cũng như quá trình học tập của học sinh để cho các cột điểm Miệng và 15 phút
  • Từ ngày 15/6 đến ngày 10/7: Ôn tập các nội dung đã học, kiểm tra các cột điểm định kì; ôn tập và kiểm tra học kì 2. Nếu học sinh đi học trở lại sớm, GVBM có thể điều chỉnh dời các bài kiểm tra định kì vào thời gian phù hợp.
  • Đến ngày 15/7: hoàn thành điểm số, đánh giá, xếp loại kết thúc năm học

Với những điều chỉnh này, chúng ta cần phải xác định một số điều:

  • Sẵn sàng với trường hợp, phần còn lại của năm học sẽ được thực hiện hoàn toàn online, vì vậy, mỗi học sinh, giáo viên cần phải tôn trọng, và nâng cao hiệu quả bản thân đối với cách học này
  • Tất cả các bài kiểm tra hệ số một của học kỳ 2 (năm học 2019-2020) sẽ được thực hiện online, với nhiều hình thức linh hoạt của giáo viên, học sinh, tuỳ theo chủ đề và môn học. Các kết quả chính thức được Bộ GDĐT công nhận
  • Tất cả các bài kiểm tra hệ số 2, thậm chí là kiểm tra học kỳ 2 (năm học 2019-2020) có thể cũng được thực hiện online, nếu lệnh cách ly tiếp tục được kéo dài

Để phối hợp cùng nhà trường, vừa thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ GDĐT, vừa tham gia vào hành trình chống dịch của toàn dân, trường Việt Anh đề nghị phụ huynh và học sinh thực hiện những việc như sau:

  • Học sinh kiểm tra email thường xuyên, tối thiểu 2 lần/ngày vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều để cập nhật thông tin từ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm
  • Học sinh tham gia đầy đủ và tích cực tất cả buổi học online theo thời khoá biểu, học tập và thực hiện các nhiệm vụ được giáo viên giao phó
  • Phụ huynh tạo điều kiện học tập và động viên, khuyến khích, đồng hành với con trong thời gian này
  • Những học sinh có buổi vắng học, mất bài, cần chủ động liên lạc nhờ sự trợ giúp của giáo viên bộ môn, và giáo viên chủ nhiệm. Các giáo viên sẽ chủ động có phương án hỗ trợ tuỳ từng trường hợp để đảm bảo học sinh có thể bổ sung kiến thức. Tuy nhiên, việc này cũng cần có thời gian, nên học sinh cần phải chủ động tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

>>>>Để xem đầy đủ nội dung Thư phụ huynh vui lòng nhấp vào đây

Bài viết liên quan