Thời khóa biểu Lớp 9B2

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐVAI TRÒ LÃNH ĐẠOĐÔI BẠN CÙNG TIẾNADVISORY
7h40 - 8h25401VĂN- C. LOANAVQTAV- C. HỢPAVQTAVQT
8h30-9h15452VĂN- C. LOANAVQTAV- C. HỢPAVQTAVQT
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453TOÁN- TH. KHÁNHVĂN- C. LOANTOÁN- TH.KHÁNHLÝ- C. TUYÊNTD - TH. THẾ
10h25- 11h10454ĐỊA - C. TUYẾTVĂN- C. LOANSINH- C. CHÂULÝ- C. TUYÊNTD - TH. THẾ
11h15- 12h00455SỬ - C. CHÂUCN - TH. THUTIN - TH. DUY TOÁN- TH.KHÁNHHÓA- C. PHƯỢNG
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456HÓA- C. PHƯỢNGLÝ- C. TUYÊNGDCD- C NGỌCMT- C. HÀVĂN- C. LOAN
14h35- 15h20457HÓA- C. PHƯỢNGTOÁN- TH.KHÁNHTOÁN- TH.KHÁNHSỬ - C. CHÂUVĂN- C. LOAN
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458AV- C. HỢPTOÁN- TH.KHÁNHTIN - TH. DUYSINH- C. CHÂUSHCN/NGLL
DMCA.com Protection Status