Thời khóa biểu Lớp 9B1 (HK1)

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401HÓA - C NGÂNĐỊA-C.LANSINH-C.DIỆUVĂN-T.HẠNHTOÁN-T.THIỆN
8h30-9h15452HÓA - C NGÂNĐỊA-C.LANSINH-C.DIỆUVĂN-T.HẠNHTOÁN-T.THIỆN
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453AVQT(602)LÝ-T.TRƯỚNGAVQT(602)C.NGHỆ-T.NAMVĂN-T.HẠNH
10h25- 11h10454AVQT(602)LÝ-T.TRƯỚNGAVQT(602)TD-T. TUẤNVĂN-T.HẠNH
11h15- 12h00455AVQT(602)ANH-C.LINHAVQT(602)TD-T. TUẤNSHCN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456TOÁN-T.THIỆNNHẠC-T.LÂMTOÁN-T.THIỆNTOÁN-T.THIỆNGDCD-C.TUYÊN
14h35- 15h20457SỬ-C.HỒNGVĂN-T.HẠNHTOÁN-T.THIỆNLÝ-T.TRƯỚNGANH-C.LINH
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TIN-T.THANHVĂN-T.HẠNHTIN-T.THANHHÓA - C NGÂNANH-C.LINH
DMCA.com Protection Status