Thời khóa biểu Lớp 9A2

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐVAI TRÒ LÃNH ĐẠOĐÔI BẠN CÙNG TIẾNADVISORY
7h40 - 8h25401TOÁN- C. THẢOAVQTMT- C. HÀAVQTAVQT
8h30-9h15452TOÁN- C. THẢOAVQTTOÁN- C. THẢOAVQTAVQT
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453VĂN- TH. HIẾUCN - TH. THUTOÁN- C. THẢOSINH- C. CHÂUHÓA- C. PHƯỢNG
10h25- 11h10454VĂN- TH. HIẾULÝ- C.TUYÊNHÓA- C. PHƯỢNGVĂN- TH. HIẾUGDCD- C NGỌC
11h15- 12h00455SINH- C. CHÂULÝ- C.TUYÊNHÓA- C. PHƯỢNGVĂN- TH. HIẾUSỬ - C. CHÂU
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456AV- C. HỢPTOÁN- C. THẢOVĂN- TH. HIẾUSỬ - C. CHÂUTD - TH. THẾ
14h35- 15h20457AV- C. HỢPLÝ- C. TUYÊNVĂN- TH. HIẾUTOÁN- C. THẢOTD - TH. THẾ
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TIN - TH. DUY AV- C. HỢPĐỊA - C. TUYẾTTIN - TH. DUY SHCN/NGLL