Thời khóa biểu Lớp 9A1 (HK1)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401TOÁN-T.THIỆNVĂN-T.HẠNHHÓA - C NGÂNTOÁN-T.THIỆNVĂN-T.HẠNH
8h30-9h15452TOÁN-T.THIỆNVĂN-T.HẠNHHÓA - C NGÂNTOÁN-T.THIỆNVĂN-T.HẠNH
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453AVQT(601)ĐỊA-C.LANAVQT(601)ANH-C.LINHTOÁN-T.THIỆN
10h25- 11h10454AVQT(601)ĐỊA-C.LANAVQT(601)TD-T. TUẤNTOÁN-T.THIỆN
11h15- 12h00455AVQT(601)NHẠC-T.LÂMAVQT(601)TD-T. TUẤNSINH-C.DIỆU
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456TIN-T.THANHLÝ-T.TRƯỚNGANH-C.LINHTOÁN-C.HẰNGC.NGHỆ-T.NAM
14h35- 15h20457TIN-T.THANHLÝ-T.TRƯỚNGANH-C.LINHTOÁN-C.HẰNGGDCD-C.TUYÊN
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458SỬ-C.HỒNGPDRSINH-C.DIỆULÝ-T.TRƯỚNGHÓA - C NGÂN