Thời khóa biểu Lớp 8B2

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNADVISORY
7h40 - 8h25401SỬ - C. CHÂUAVQTCN- TH. NAMAVQTAVQT
8h30-9h15452HÓA- C. TRÂNAVQTCN- TH. NAMAVQTAVQT
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453VĂN - C. TUYỀNHÓA- C. TRÂNNHẠC - TH. LÂMTD - TH. THẾGDCD- C. MAI
10h25- 11h10454VĂN - C. TUYỀNVĂN - C. TUYỀNTOÁN - TÂNTD - TH. THẾTOÁN - TÂN
11h15- 12h00455TOÁN - TÂNVĂN - C. TUYỀNMT- C. HÀAV- C. HẠNHTOÁN - TÂN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456ĐỊA - C. TUYẾTAV- C. HẠNHSINH - C. CHÂUTIN - TH. THỦYLÝ- C.TUYÊN
14h35- 15h20457ĐỊA - C. TUYẾTAV- C. HẠNHSINH - C. CHÂUTIN - TH. THỦYLÝ- C.TUYÊN
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TOÁN - TÂNDEAR - METALIMHỌP WIGSSHCN/NGLL