Thời khóa biểu Lớp 8A1

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401TIN-T.THANHĐỊA-C.LANVĂN-C.PHƯƠNGTOÁN-C.HẰNGTOÁN-C.HẰNG
8h30-9h15452TIN-T.THANHĐỊA-C.LANVĂN-C.PHƯƠNGTOÁN-C.HẰNGTOÁN-C.HẰNG
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453AVQT(502)ANH-C.NHƯAVQT(502)ANH-C.NHƯVĂN-C.PHƯƠNG
10h25- 11h10454AVQT(502)SINH-C.THẲMAVQT(502)ANH-C.NHƯVĂN-C.PHƯƠNG
11h15- 12h00455AVQT(502)NHẠC-T.LÂMAVQT(502)LIMSHCN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456TOÁN-C.HẰNGMT-C.HÀSINH-C.THẲMLÝ-T.TRƯỜNGHÓA - C PHƯƠNG
14h35- 15h20457TD-T. TRANGC.NGHỆ-T.NAMSỬ-C.HỒNGLÝ-T.TRƯỜNGHÓA - C PHƯƠNG
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TD-T. TUẤNPDRPDRGDCD-C.TUYÊNC.NGHỆ-T.NAM
DMCA.com Protection Status