Thời khóa biểu Lớp 7A2

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNADVISORY
7h40 - 8h25401VĂN - C. VÂNAVQTSỬ - C. CHÂUAVQTAVQT
8h30-9h15452VĂN - C. VÂNAVQTNHẠC - TH. LÂMAVQTAVQT
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453SỬ - C. CHÂUAV- C. HỢPSINH - C. CHÂUTOÁN- C. HUYỀNTOÁN- C. HUYỀN
10h25- 11h10454TOÁN- C. HUYỀNAV- C. HỢPĐỊA- C. NGỌCVĂN - C. VÂNTOÁN- C. HUYỀN
11h15- 12h00455TOÁN- C. HUYỀNSINH - C. CHÂUAV- C. HỢPCN- C. MAIGDCD- C. MAI
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456LÝ- C. TRANGTIN - TH. THỦYVĂN - C. VÂNTD - TH. THẾVĂN - C. VÂN
14h35- 15h20457LÝ- C. TRANGTIN - TH. THỦYCN - C. MAITD - TH. THẾĐỊA- C. NGỌC
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458MT- C. HÀDEAR - METALIMHỌP WIGSSHCN/NGLL