Thời khóa biểu Lớp 7A1

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401TIN-C.PHỤNGNHẠC-T.LÂMTOÁN- T.TÀIANH-C.NHƯLÝ-C.MY
8h30-9h15452TIN-C.PHỤNGMT-C.HÀTOÁN- T.TÀIANH-C.NHƯLÝ-C.MY
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453AVQT(503)ĐỊA-T..TOÀNAVQT(503)C.NGHỆ-C.CHITOÁN- T.TÀI
10h25- 11h10454AVQT(503)ĐỊA-T..TOÀNAVQT(503)C.NGHỆ-C.CHITOÁN- T.TÀI
11h15- 12h00455AVQT(503)VĂN-C.ĐIỆPAVQT(503)PDRSHCN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456VĂN-C.ĐIỆPVĂN-C.ĐIỆPANH-C.NHƯSINH-C.THẲMVĂN-C.ĐIỆP
14h35- 15h20457TD-T. TUẤNTOÁN- T.TÀISỬ-C.HUỆGDCD-C.TUYÊNVĂN-C.ĐIỆP
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TD-T. TUẤNPDRSINH-C.THẲMLIMSỬ-C.HUỆ
DMCA.com Protection Status