Thời khóa biểu Lớp 7A1 (HK1)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401VĂN-C.ĐIỆPNHẠC-T.LÂMTIN-C.PHỤNGVĂN-C.ĐIỆPLÝ-C.MY
8h30-9h15452ANH-C.NHƯMT-C.HÀTIN-C.PHỤNGVĂN-C.ĐIỆPLÝ-C.MY
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453AVQT(503)VĂN-C.ĐIỆPAVQT(503)C.NGHỆ-C.CHITOÁN-C.TRINH
10h25- 11h10454AVQT(503)VĂN-C.ĐIỆPAVQT(503)TOÁN-C.TRINHTOÁN-C.TRINH
11h15- 12h00455AVQT(503)TOÁN-C.TRINHAVQT(503)LIMSHCN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456TOÁN-C.THẠCHSỬ-C.HUỆĐỊA-T..TOÀNANH-C.NHƯSINH-C.THẲM
14h35- 15h20457TD-T. TUẤNSỬ-C.HUỆĐỊA-T..TOÀNGDCD-C.TUYÊNANH-C.NHƯ
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TD-T. TUẤNPDRPDRSINH-C.THẲMANH-C.NHƯ