Thời khóa biểu Lớp 6A2

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNADVISORY
7h40 - 8h25401VĂN - C. TUYỀNAV- C. HẠNHTOÁN- . C. THẠCHVĂN - C. TUYỀNGDCD- C. MAI
8h30-9h15452VĂN - C. TUYỀNAV- C. HẠNHTOÁN- . C. THẠCHTIN - TH. DUY TIN - TH. DUY
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453TOÁN- . C. THẠCHAVQTMT- C. HÀAVQTĐỊA- C. NGỌC
10h25- 11h10454TD - TH. THẾAVQTNHẠC - TH. LÂMAVQTLÝ- C. THI
11h15- 12h00455TD - TH. THẾAVQTSỬ - C. CHÂUAVQTLÝ- C. THI
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456AV- C. HẠNHCN - C. MAIVĂN - C. TUYỀNSINH- C. CHÂUTOÁN- . C. THẠCH
14h35- 15h20457AV- C. HẠNHCN - C. MAIVĂN - C. TUYỀNSINH- C. CHÂUTOÁN- . C. THẠCH
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458DEAR - METADEAR - METALIMHỌP WIGSSHCN/NGLL