Thời khóa biểu Lớp 6A1 (HK1)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401DEAR/STLĐMT-C.HÀANH-C.LINHC.NGHỆ-C.CHITOÁN-C.THẠCH
8h30-9h15452VĂN-C.DUNGNHẠC-T.LÂMANH-C.LINHC.NGHỆ-C.CHITOÁN-C.THẠCH
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453AVQT(504)ANH-C.LINHAVQT(504)LÝ-T.PHÚCLÝ-T.HOÀI
10h25- 11h10454AVQT(504)ANH-C.LINHAVQT(504)SINH-C.THẲMSỬ-C.HUỆ
11h15- 12h00455AVQT(504)SINH-C.THẲMAVQT(504)LIMSHCN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456TOÁN-C.THẠCHVĂN-C.DUNGTOÁN-C.THẠCHGDCD-C.TUYÊNWIGS
14h35- 15h20457TD-T. TUẤNVĂN-C.DUNGTOÁN-C.THẠCHVĂN-C.DUNGTIN-T.THANH
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TD-T. TUẤNDEAR/STLĐĐỊA-T..TOÀNVĂN-C.DUNGTIN-T.THANH