Thời khóa biểu Lớp 5A (HK2)

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTTUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
9:00:00 AM351TIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTENGLISH-CTIẾNG VIỆT
9:35:00 AM352TIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTENGLISH-CTIẾNG VIỆT
10:10:00 AM15BREAK
10:25:00 AM353TOÁNLỊCH SỬPDRTOÁN
11:00:00 AM354TOÁNKHOA HỌCPDRTOÁN
11:35:00 AM145LUNCH
2:00:00 PM355ENGLISH-CABACUSENGLISH-BSCIENCE
2:35:00 PM356ENGLISH-CABACUSENGLISH-BSCIENCE
3:10:00 PM15BREAK
3:25:00 PM357REVIEW
ENGLISH C
ĐẠO ĐỨCREVIEW
ENGLISH
4:00:00 PM
DMCA.com Protection Status