Thời khóa biểu Lớp 5A (HK1)

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7:20:00 AM40BREAKFAST
8:00:00 AM35MMCHÀO CỜMORNING MEETINGDANCEMORNING MEETINGMORNING MEETING
8:35:00 AM351TIẾNG VIỆTTOÁNTIẾNG VIỆTCOMPUTERENGLISH-B
9:10:00 AM352TIẾNG VIỆTTOÁNTIẾNG VIỆTCOMPUTERENGLISH-B
9:45:00 AM20BREAK
10:05:00 AM353LỊCH SỬTHỂ DỤCTOÁNENGLISH-CSCIENCE
10:40:00 AM354KHOA HỌCTHỂ DỤCTOÁNENGLISH-CSCIENCE
11:15:00 AM150LUNCH
1:45:00 PM355TOÁNENGLISH-CTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTPDR
2:20:00 PM356TOÁNENGLISH-CTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTPDR
2:55:00 PM20BREAK
3:15:00 PM357ĐẠO ĐỨCENGLISH-BĐỊA LÝKHOA HỌCREVIEW
3:50:00 PM35EXTABACUSENGLISH-BSTEM COM ROOMTLIMYOGA
4:25:00 PM35METADEAR/META
ADVISORY
DEAR/META
ADVISORY
STEM COM ROOMNHẠCLKHT
DMCA.com Protection Status