Thời khóa biểu Lớp 4A (HK2)

4A

HAI

BA

NĂM

SÁU

MON

TUE

WED

THUR

FRI

EXERCISE

  

Morning exercise

  

BREAKFAST

  

Breakfast

  

M

CHÀO CỜ TẦNG 5

HỌP BUỔI SÁNG/

ÂM NHẠC

DEAR/META ADVISORY

MM

ĐẠO ĐỨC

1

TIẾNG VIỆT

ABACUS

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

TIẾNG VIỆT

2

TIẾNG VIỆT

ABACUS

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

TIẾNG VIỆT

VITAMIN

  

Break

  

3

TOÁN

LỊCH SỬ

KHOA HỌC

FAMILY & FRIENDS

TOÁN

4

TOÁN

ĐỊA LÍ

KHOA HỌC

FAMILY & FRIENDS

SHL/LKHT HỌP WIG

LUNCH

  

Lunch break

  

5

FAMILY & FRIENDS

TIẾNG VIỆT

DIGITAL TECHNOLOGY

TOÁN

PDR

6

FAMILY & FRIENDS

TIẾNG VIỆT

TIN HỌC

TOÁN

PDR

VITAMIN

  

Break

  

7

CAMBRIDGE

MĨ THUẬT

STEAME

KĨ THUẬT

MATH & SCIENCE

8

CAMBRIDGE

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

DANCE

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

GDTC

DEAR

DEAR/META ADVISORY

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

TLIM

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

GDTC

DMCA.com Protection Status