Thời khóa biểu Lớp 3A (HK2)

       
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTTUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
9:00:00 AM351TIẾNG VIỆTENGLISH-CENGLISH-BTIẾNG VIỆT
9:35:00 AM352TIẾNG VIỆTENGLISH-CENGLISH-BTIẾNG VIỆT
10:10:00 AM15BREAK
10:25:00 AM353TOÁNENGLISH-BSCIENCEĐẠO ĐỨC
11:00:00 AM354TOÁNENGLISH-BSCIENCETLIM
11:35:00 AM145LUNCH
2:00:00 PM355ENGLISH-CTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTOÁN
2:35:00 PM356ENGLISH-CTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTOÁN
3:10:00 PM15BREAK
3:25:00 PM357REVIEW
ENGLISH
TIẾNG VIỆTTOÁN
4:00:00 PM