Thời khóa biểu Lớp 2A (HK2)

       
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTTUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
9:00:00 AM351ENGLISH-CTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTENGLISH-C
9:35:00 AM352ENGLISH-CTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTENGLISH-C
10:10:00 AM15BREAK
10:25:00 AM353ENGLISH-BTOÁNTOÁNMATH
11:00:00 AM354ENGLISH-BTOÁNTOÁNMATH
11:35:00 AM145LUNCH
2:00:00 PM355TIẾNG VIỆTENGLISH-BABACUSSCIENCE
2:35:00 PM356TIẾNG VIỆTENGLISH-BABACUSSCIENCE
3:10:00 PM15BREAK
3:25:00 PM357TNXHREVIEW
ENGLISH-B
TLIM
4:00:00 PM