Thời khóa biểu Lớp 2A (HK2)

2A

HAI

BA

NĂM

SÁU

MON

TUE

WED

THUR

FRI

EXERCISE

 

Morning exercise

Breakfast

  

BREAKFAST

 

Breakfast

BƠI

8H15-9H45

  

M

CHÀO CỜ TẦNG 5

HỌP BUỔI SÁNG

MM

HĐTN

1

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

TNXH

2

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

TNXH

VITAMIN

 

Break

  

3

TIẾNG VIỆT

GDTC

ABACUS

FAMILY & FRIENDS

ĐẠO ĐỨC

4

TLIM

GDTC

ABACUS

FAMILY & FRIENDS

MĨ THUẬT

LUNCH

 

Lunch break

   

5

TOÁN

FAMILY & FRIENDS

STEAME

TOÁN

MATH & SCIENCE

6

TOÁN

FAMILY & FRIENDS

DANCE

TOÁN

COMPUTER

VITAMIN

 

Break

   

7

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

PDR

8

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

TOÁN

TIẾNG VIỆT

PDR

DEAR

SHL/LKHT HỌP WIG

DEAR/META ADVISORY

ÂM NHẠC

DEAR/META ADVISORY

DEAR/META ADVISORY

DMCA.com Protection Status