Thời khóa biểu Lớp 2A (HK1)

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7:20:00 AM40BREAKFAST
8:00:00 AM35MMCHÀO CỜMORNING MEETINGMORNING MEETINGNHẠCLKHT
8:35:00 AM351TIẾNG VIỆTTHỂ DỤCPDRTIẾNG VIỆTENGLISH-C
9:10:00 AM352TIẾNG VIỆTTHỂ DỤCPDRTIẾNG VIỆTENGLISH-C
9:45:00 AM20BREAK
10:05:00 AM353TOÁNTIẾNG VIỆTMATHTOÁNREVIEW
10:40:00 AM354TOÁNTIẾNG VIỆTMATHTOÁNREVIEW
11:15:00 AM150LUNCH
1:45:00 PM355TNXHENGLISH-CTIẾNG VIỆTSCIENCETIẾNG VIỆT
2:20:00 PM356ĐẠO ĐỨCENGLISH-CTIẾNG VIỆTSCIENCETIẾNG VIỆT (ÔN TẬP)
2:55:00 PM20BREAK
3:15:00 PM357DANCEENGLISH-BTLIMENGLISH-BTOÁN
3:50:00 PM35EXTSTEM COM ROOMENGLISH-BABACUSENGLISH-BTOÁN (ÔN TẬP)
4:25:00 PM35METASTEM COM ROOMDEAR/META
ADVISORY
ABACUSYOGALKHT
DMCA.com Protection Status