Thời khóa biểu Lớp 1A (HK2)

1A

HAI

BA

NĂM

SÁU

MON

TUE

WED

THUR

FRI

EXERCISE

 

Breakfast

Morning exercise

  

BREAKFAST

 

BƠI

8H15-9H45

Breakfast

  

M

CHÀO CỜ TẦNG 5

MM

ÂM NHẠC/ HỌP BUỔI SÁNG

ÔN TẬP TV

1

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

ĐẠO ĐỨC

TIẾNG VIỆT

2

TIẾNG VIỆT

CAMBRIDGE

MĨ THUẬT

TIẾNG VIỆT

VITAMIN

 

Break

  

3

TOÁN

ABACUS

FAMILY & FRIENDS

TIẾNG VIỆT

GDTC

4

TOÁN

ABACUS

FAMILY & FRIENDS

TIẾNG VIỆT

GDTC

LUNCH

  

Lunch break

  

5

FAMILY & FRIENDS

TIẾNG VIỆT

DANCE

PDR

TIẾNG VIỆT

6

FAMILY & FRIENDS

TIẾNG VIỆT

STEAME

PDR

TIẾNG VIỆT

VITAMIN

  

Break

  

7

CAMBRIDGE

TNXH

TIẾNG VIỆT

MATH & SCIENCE

TOÁN

8

CAMBRIDGE

TNXH

TIẾNG VIỆT

COMPUTER

TLIM

DEAR

DEAR/META ADVISORY

DEAR/META ADVISORY

HĐTN

DEAR/META ADVISORY

SHL/LKHT HỌP WIG

DMCA.com Protection Status