Thời khóa biểu Lớp 1A (HK1)

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7:20:00 AM40BREAKFAST
8:00:00 AM35MMCHÀO CỜMORNING MEETINGMORNING MEETINGNHẠCLKHT
8:35:00 AM351TIẾNG VIỆTENGLISH- BTIẾNG VIỆTTNXHTIẾNG VIỆT
9:10:00 AM352TIẾNG VIỆTENGLISH- BTIẾNG VIỆTTNXHTIẾNG VIỆT
9:45:00 AM20BREAK
10:05:00 AM353TOÁNSCIENCETHỂ DỤCTIẾNG VIỆTTOÁN
10:40:00 AM354TOÁNSCIENCETHỂ DỤCTIẾNG VIỆTĐẠO ĐỨC
11:15:00 AM150LUNCH
1:45:00 PM355ENGLISH- CTIẾNG VIỆTENGLISH- CENGLISH- BTIẾNG VIỆT
2:20:00 PM356ENGLISH- CTIẾNG VIỆTENGLISH- CENGLISH- BTIẾNG VIỆT
2:55:00 PM20BREAK
3:15:00 PM357MATHTLIMPDRREVIEWHĐTN
3:50:00 PM35EXTMATHSTEM - A105PDRYOGAABACUS
4:25:00 PM35METADANCESTEM - A105DEAR/META
ADVISORY
DEAR/META
ADVISORY
ABACUS
DMCA.com Protection Status