Thời khóa biểu Lớp 12E2 XÃ HỘI (HK2)

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNPDR/WIGS
7h40 - 8h25401AV- C. CHIAV- C. CHITOÁN- TH. DUY SINH - C. MAILÝ- C. THI
8h30-9h15452AV- C. CHIAV- C. CHITOÁN- TH. DUY SINH - C. MAILÝ- C. THI
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453HÓA- C. PHƯỢNGSỬ - TH. BÌNHHÓA- C. PHƯỢNGTD- TH. TẤNGDCD- C NGỌC
10h25- 11h10454SỬ - TH. BÌNHCN - TH. THUGDCD- C NGỌCTD- TH. TẤNTOÁN- TH. DUY
11h15- 12h00455SỬ - TH. BÌNHVĂN- C. NGÀAV- C. CHIGDCD- C NGỌCTOÁN- TH. DUY
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456TOÁN- TH. DUY TIN - TH. DUY VĂN- C. NGÀTOÁN- TH. DUY VĂN- C. NGÀ
14h35- 15h20457ĐỊA- C. QUYÊNTIN - TH. DUY VĂN- C. NGÀTOÁN- TH. DUY VĂN- C. NGÀ
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458ĐỊA- C. QUYÊNĐỊA- C. QUYÊNSHCNHÓA- C. PHƯỢNGSHCN/NGLL
DMCA.com Protection Status