Thời khóa biểu Lớp 12D2 XÃ HỘI (HK2)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNPDR/WIGS
7h40 - 8h25401VĂN- TH. HIẾUSỬ - TH. BÌNHAV- TH. LÂMHÓA- TH. SƠNTOÁN- TH. DUY
8h30-9h15452VĂN- TH. HIẾUSỬ - TH. BÌNHAV- TH. LÂMTIN - C. HÀTOÁN- TH. DUY
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453SỬ - TH. BÌNHGDCD - C. THỦYTOÁN- TH. DUY SINH - C. MAIVĂN- TH. HIẾU
10h25- 11h10454TOÁN- TH. DUY GDCD - C. THỦYTOÁN- TH. DUY SINH - C. MAIVĂN- TH. HIẾU
11h15- 12h00455TOÁN- TH. DUY HÓA- TH. SƠNĐỊA- C. NGỌCGDCD - C. THỦYĐỊA- C. NGỌC
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456TD- TH. TẤNVĂN- TH. HIẾUĐỊA- C. NGỌCTIN - C. HÀAV- TH. LÂM
14h35- 15h20457TD- TH. TẤNLÝ- C. THIHÓA- TH. SƠNCN - TH. THUAV- TH. LÂM
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458AV- TH. LÂMLÝ- C. THISHCNTOÁN- TH. DUY SHCN/NGLL