Thời khóa biểu Lớp 12D1

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401GDCD-T.THIỆNSỬ-C.BÌNHANH-C.THÚYANH-C.THÚYHÓA - C HỢI
8h30-9h15452TOÁN-T.THƠSỬ-C.BÌNHANH-C.THÚYANH-C.THÚYHÓA - C HỢI
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453ANH-C.THÚYĐỊA-T.ĐỊNHTOÁN-T.THƠSỬ-C.BÌNHTOÁN-T.THƠ
10h25- 11h10454TD-T. TRANGĐỊA-T.ĐỊNHTOÁN-T.THƠLÝ-T.HOÀITOÁN-T.THƠ
11h15- 12h00455TD-T. TRANGVĂN-C.SƯƠNGSINH-C.DIỆULÝ-T.HOÀILIM
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456VĂN-C.SƯƠNGSINH-C.DIỆUC.NGHỆ-T.NAMTIN-T.THANHVĂN-C.SƯƠNG
14h35- 15h20457VĂN-C.SƯƠNGTOÁN-T.THƠGDCD-T.THIỆNTIN-T.THANHVĂN-C.SƯƠNG
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458HÓA - C HỢITOÁN-T.THƠGDCD-T.THIỆNĐỊA-T.ĐỊNHSHCN
DMCA.com Protection Status