Thời khóa biểu Lớp 12D1 (HK1)

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401GDCD-T.THIỆNSỬ-C.BÌNHTOÁN-T.THƠANH-C.THÚYTOÁN-T.THƠ
8h30-9h15452SINH-C.DIỆUSỬ-C.BÌNHTOÁN-T.THƠANH-C.THÚYTOÁN-T.THƠ
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453VĂN-C.SƯƠNGĐỊA-T.ĐỊNHLÝ-T.HOÀIGDQP-T.CẢNHVĂN-C.SƯƠNG
10h25- 11h10454TD-T. TRANGĐỊA-T.ĐỊNHLÝ-T.HOÀIGDQP-T.CẢNHVĂN-C.SƯƠNG
11h15- 12h00455TD-T. TRANGANH-C.THÚYANH-C.THÚYHÓA - C HỢIC.NGHỆ-T.NAM
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456AVQT(302)TOÁN-T.THƠAVQT(302)SINH-C.DIỆUHÓA - C HỢI
14h35- 15h20457AVQT(302)TOÁN-T.THƠAVQT(302)TIN-T.THANHHÓA - C HỢI
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458AVQT(302)LÝ-T.HOÀIAVQT(302)VĂN-C.SƯƠNGSHCN
DMCA.com Protection Status