Thời khóa biểu Lớp 12C1 (HK1)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401C.NGHỆ-T.NAMĐỊA-T.ĐỊNHANH-C.THÚYHÓA - C NGÂNVĂN-C.SƯƠNG
8h30-9h15452GDCD-T.THIỆNĐỊA-T.ĐỊNHANH-C.THÚYHÓA - C NGÂNVĂN-C.SƯƠNG
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453HÓA - C NGÂNSỬ-C.BÌNHTOÁN-T.THƠANH-C.THÚYLÝ-C.MY
10h25- 11h10454TOÁN-T.THƠSỬ-C.BÌNHTOÁN-T.THƠANH-C.THÚYTD-T. TRANG
11h15- 12h00455TOÁN-T.THƠSINH-C.DIỆUSINH-C.DIỆULÝ-C.MYTD-T. TRANG
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456AVQT(301)VĂN-C.SƯƠNGAVQT(301)GDQP-T.CẢNHTOÁN-T.THƠ
14h35- 15h20457AVQT(301)VĂN-C.SƯƠNGAVQT(301)GDQP-T.CẢNHTOÁN-T.THƠ
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458AVQT(301)LÝ-C.MYAVQT(301)TIN-T.THANHSHCN