Thời khóa biểu Lớp 12B2 TỰ NHIÊN (HK2)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNPDR/WIGS
7h40 - 8h25401AV- TH. LÂMVĂN- C. NGÀSINH - C. NHUNGTOÁN- TH. HIỆPTD- TH. TẤN
8h30-9h15452AV- TH. LÂMVĂN- C. NGÀSINH - C. NHUNGTOÁN- TH. HIỆPTD- TH. TẤN
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453VĂN- C. NGÀAV- TH. LÂMTOÁN- TH. HIỆPCN - TH. THUHÓA- TH. VỦ
10h25- 11h10454VĂN- C. NGÀAV- TH. LÂMLÝ - TH. NHÂNSINH - C. NHUNGTIN - TH. DUY
11h15- 12h00455HÓA- TH. VỦTIN - TH. DUY LÝ - TH. NHÂNSINH - C. NHUNGHÓA- TH. VỦ
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456HÓA- TH. VỦGDCD- C NGỌCAV- TH. LÂMLÝ - TH. NHÂNTOÁN- TH. HIỆP
14h35- 15h20457LÝ - TH. NHÂNTOÁN- TH. HIỆPĐỊA- C. NGỌCLÝ - TH. NHÂNTOÁN- TH. HIỆP
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458SỬ - C. HƯƠNGTOÁN- TH. HIỆPSHCNVĂN- C. NGÀSHCN/NGLL