Thời khóa biểu Lớp 12B1 (HK1)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401VĂN-C.THẢOVĂN-C.THẢOLÝ-T.HOÀIANH-C.ĐỊNHGDQP-T.CẢNH
8h30-9h15452VĂN-C.THẢOVĂN-C.THẢOLÝ-T.HOÀIANH-C.ĐỊNHGDQP-T.CẢNH
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453GDCD-T.THIỆNHÓA - C NGÂNHÓA - C NGÂNSỬ-C.BÌNHSINH-C.MAI
10h25- 11h10454TD-T. TUẤNC.NGHỆ-T.NAMTOÁN-C.HOASỬ-C.BÌNHSINH-C.MAI
11h15- 12h00455TD-T. TUẤNĐỊA-T.ĐỊNHTOÁN-C.HOALÝ-T.HOÀIHÓA - C NGÂN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456AVQT(303)ANH-C.ĐỊNHAVQT(303)TIN-T.THANHTOÁN-C.HOA
14h35- 15h20457AVQT(303)ANH-C.ĐỊNHAVQT(303)TOÁN-C.HOATOÁN-C.HOA
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458AVQT(303)TOÁN-C.HOAAVQT(303)ĐỊA-T.ĐỊNHSHCN