Thời khóa biểu Lớp 12A2 XÃ HỘI (HK2)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNPDR/WIGS
7h40 - 8h25401SỬ - TH. BÌNHGDCD - C. THỦYTOÁN- TH. HIỆPVĂN- C. NGÀTOÁN- TH. HIỆP
8h30-9h15452SỬ - TH. BÌNHGDCD - C. THỦYTOÁN- TH. HIỆPVĂN- C. NGÀTOÁN- TH. HIỆP
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453AV- TH. PHÁTVĂN- C. NGÀLÝ - TH. NHÂNHÓA- C. PHƯỢNGTIN - TH. DUY
10h25- 11h10454AV- TH. PHÁTSỬ - TH. BÌNHAV- TH. PHÁTGDCD - C. THỦYĐỊA- C. NGỌC
11h15- 12h00455SINH - C. NHUNGHÓA- C. PHƯỢNGAV- TH. PHÁTAV- TH. PHÁTLÝ - TH. NHÂN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456VĂN- C. NGÀTD- TH. TẤNTOÁN- TH. HIỆPCN - TH. THUĐỊA- C. NGỌC
14h35- 15h20457VĂN- C. NGÀTD- TH. TẤNSINH - C. NHUNGĐỊA- C. NGỌCHÓA- C. PHƯỢNG
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458TOÁN- TH. HIỆPTIN - TH. DUY SHCNTOÁN- TH. HIỆPSHCN/NGLL