Thời khóa biểu Lớp 12A1 (HK1)

        
TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐMORNING MEETINGĐÔI BẠN CÙNG TIẾNMORNING MEETING
7h40 - 8h25401VĂN-C.SƯƠNGANH-C.ĐỊNHTOÁN-C.HOASỬ-C.BÌNHSINH-C.MAI
8h30-9h15452VĂN-C.SƯƠNGANH-C.ĐỊNHTOÁN-C.HOASỬ-C.BÌNHSINH-C.MAI
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453TOÁN-C.HOAHÓA - C PHƯƠNGHÓA - C PHƯƠNGANH-C.ĐỊNHTOÁN-C.HOA
10h25- 11h10454C.NGHỆ-T.NAMVĂN-C.SƯƠNGHÓA - C PHƯƠNGANH-C.ĐỊNHTD-T. TUẤN
11h15- 12h00455LÝ-T.HOÀIVĂN-C.SƯƠNGLÝ-T.HOÀIGDQP-T.CẢNHTD-T. TUẤN
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456AVQT(304)TOÁN-C.HOAAVQT(304)ĐỊA-T.ĐỊNHTIN-T.THANH
14h35- 15h20457AVQT(304)TOÁN-C.HOAAVQT(304)ĐỊA-T.ĐỊNHLÝ-T.HOÀI
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458AVQT(304)GDCD-T.THIỆNAVQT(304)GDQP-T.CẢNHSHCN