Thời khóa biểu Lớp 10E2

TIME (GIỜ)LENGTH (THỜI LƯỢNG)TIẾTMON (HAI)TUE (BA)WED (TƯ)THU (NĂM)FRI (SÁU)
7h15-7h3520MORNING MEETINGCHÀO CỜDEAR/STLĐDEARĐÔI BẠN CÙNG TIẾNPDR/WIGS
7h40 - 8h25401GDCD- C NGỌCAV- TH. PHÁTHÓA- TH. SƠNTOÁN- . C. THẠCHCN - C. MAI
8h30-9h15452AV- TH. PHÁTAV- TH. PHÁTAV- TH. PHÁTTOÁN- . C. THẠCHLÝ- C.TUYÊN
9h15 - 9h3520NGHỈ GIỮA GIỜ
9h35-10h20453ĐỊA - C. TUYẾTLÝ- C.TUYÊNSINH - C. NHUNGAVQTQP. C. HUYỀN
10h25- 11h10454TOÁN- . C. THẠCHVĂN - C. NGỌCTOÁN- . C. THẠCHAVQTTIN - C. HÀ
11h15- 12h00455TOÁN- . C. THẠCHVĂN - C. NGỌCTOÁN- . C. THẠCHAVQTTIN - C. HÀ
12h10- 13h4090NGHỈ TRƯA
13h45- 14h30456SỬ - TH. NGUYỆNAVQTTD- TH. TẤNCN - C. MAIHÓA- TH. SƠN
14h35- 15h20457SỬ - TH. NGUYỆNAVQTTD- TH. TẤNLÝ- C.TUYÊNHÓA- TH. SƠN
15h21-15h3918NGHỈ GIỮA GIỜ
15h40-16h25458VĂN - C. NGỌCAVQTLIMVĂN - C. NGỌCSHCN/NGLL
DMCA.com Protection Status