Tầm nhìn Trường Việt Anh

Tầm nhìn của Trường Việt Anh: tất cả học sinh hạnh phúc trong học tập, rèn luyện và sống với 5 giá trị cốt lõi, ra trường với hành trang là tiếng Anh và các kỹ năng của thế kỷ 21.

5-gia-tri-truong-viet-anh
16 ky nang the ky 21 truongvietanh

Để làm được điều này, Trường Việt Anh sẽ:

  • Xây dựng môi trường học tập và làm việc “lấy học sinh làm trung tâm”.
  • Tạo nhiều cơ hội cho việc rèn luyện và sử dụng tiếng Anh với cộng đồng quốc tế.
  • Áp dụng những phương pháp chưa từng được sử dụng, để giải quyết những vấn đề chưa từng được biết đến.
  • Mọi hoạt động đều có chủ đích học tập và mang tính cộng hưởng.
  • Đánh giá tập trung vào sự tiến bộ và ứng dụng thực tế.
  • Hỗ trợ từng học sinh toàn diện và yêu thương vô điều kiện.
tam-nhin-truong-viet-anh