Tầm nhìn Trường Việt Anh

Tầm nhìn của Trường Việt Anh: tất cả học sinh hạnh phúc trong học tập, rèn luyện và sống với 5 giá trị cốt lõi, ra trường với hành trang là tiếng Anh và các kỹ năng của thế kỷ 21.

5-gia-tri-truong-viet-anh
16 ky nang the ky 21 truongvietanh

Để làm được điều này, Trường Việt Anh sẽ:

 • Xây dựng môi trường học tập và làm việc “lấy học sinh làm trung tâm”.
 • Tạo nhiều cơ hội cho việc rèn luyện và sử dụng tiếng Anh với cộng đồng quốc tế.
 • Áp dụng những phương pháp chưa từng được sử dụng, để giải quyết những vấn đề chưa từng được biết đến.
 • Mọi hoạt động đều có chủ đích học tập và mang tính cộng hưởng.
 • Đánh giá tập trung vào sự tiến bộ và ứng dụng thực tế.
 • Hỗ trợ từng học sinh toàn diện và yêu thương vô điều kiện.

6 chiến lược cơ bản này nhằm giúp học sinh đạt được 8 kỹ năng cơ bản khi ra trường:

 • Khả năng lãnh đạo
 • Suy nghĩ thấu đáo, tư duy phản biện
 • Có sáng kiến và sáng tạo
 • Linh hoạt, dễ thích nghi
 • Giao tiếp tốt
 • Phối hợp tốt
 • Có khả năng giải quyết vấn đề
 • Có khả năng chiêm nghiệm cấp độ cao

Đây là 8 năng lực và kỹ năng sống còn của thế kỷ 21.

 
tam-nhin-truong-viet-anh