Sứ mệnh Trường Việt Anh

Trường Việt Anh, được thành lập năm 2011 với sứ mệnh là:

“Tạo ra môi trường học tập vui vẻ và thực dụng”

  • Vui vẻ

    Để học sinh có được hạnh phúc khi đến trường, và trải nghiệm trạng thái học tập hiệu quả nhất.​

  • Thực dụng

    Là chỉ tập trung thời gian và nguồn lực của học sinh vào rèn luyện những kỹ năng cần có cho thành công và hạnh phúc tương lai

Thước đo thành công của nhà trường là:

Sự tiến bộ của từng học sinh

Mỗi học sinh có điểm mạnh, điểm yếu, mối quan tâm, điểm xuất phát khác nhau.

Vì vậy, mục tiêu của trường Việt Anh là giúp mỗi em có sự tiến bộ, so với chính bản thân mình, qua từng năm học, tiến dần về mục tiêu cuộc đời đã được thiết lập của bản thân.

Hoc sinh Truong Viet Anh
DMCA.com Protection Status