Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh của Trường Việt Anh

Trường Việt Anh, được thành lập năm 2011 với sứ mệnh là:
“Tạo ra môi trường học tập vui vẻ và thực dụng”

Vui vẻ 

Để học sinh có được hạnh phúc khi đến trường, và trải nghiệm trạng thái học tập hiệu quả nhất.

Thực dụng

Là chỉ tập trung thời gian và nguồn lực của học sinh vào rèn luyện những kỹ năng cần có cho thành công và hạnh phúc tương lai

Thước đo sự thành công của nhà trường là “Sự tiến bộ của từng học sinh”

Tầm nhìn của trường Việt Anh

DMCA.com Protection Status