Sẽ thay đổi quy định làm tròn điểm trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia

Sẽ thay đổi quy định làm tròn điểm trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia

Thay vì làm tròn lên đến 0:25 như năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điểm làm tròn dừng lại ở hai chữ số thập phân để đảm bảo sự công bằng.

Dự thảo sửa đổi Thông tư bổ sung một số điều của Quy chế về kỳ thi trung học quốc gia do Bộ Giáo dục vừa công bố quy định chấm điểm và chuyển đổi bởi máy tính vào thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân từng bài thi trắc nghiệm.

se-thay-doi-quy-dinh-lam-tron-diem-trac-nghiem-ky-thi-thpt-quoc-gia-1

Như vậy, việc chấm thi vẫn giữ thang điểm 10, riêng việc làm tròn điểm các bài thi trắc nghiệm sẽ thay đổi. Nếu theo quy định hiện hành, chuyển đổi điểm máy tính ra thang điểm 10 (lấy đến 0,25) cho từng bài thi trắc nghiệm, các dự thảo mới, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho mỗi kỳ thi trắc nghiệm.

Phó giám đốc kiểm tra và chất lượng cho biết, nếu tất cả các bài kiểm tra vẫn còn bao gồm 50 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0,2 điểm như năm trước sẽ không được làm tròn. Nếu số lượng câu hỏi và điểm số trong bài thi trắc nghiệm khác, làm tròn sẽ được thực hiện ở các dạng, ví dụ, thí sinh là 6,126 làm tròn đến 6:13.

Ông Nghĩa cho biết, quy định này xuất phát từ thực tế là các mùa tuyển sinh trước, nhiều thí sinh nói về những khó khăn khi làm tròn điểm. Có em được 4.4, được làm tròn 4,5, có em 4,6 được làm tròn xuống đến 4,5. Nếu em không đủ may mắn để được làm tròn xuống ở cả ba môn trắc nghiệm, đó là một thiệt thòi lớn.

“Vì vậy, Bộ đưa ra quy định mới nhằm khắc phục tối đa hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi”, ông Nghĩa nói.

se-thay-doi-quy-dinh-lam-tron-diem-trac-nghiem-ky-thi-thpt-quoc-gia-2

Trước đó vào năm 2015, khi Bộ Giáo dục công bố biểu đồ phổ điểm ba môn, Lý, Hóa, Sinh có những cột thể hiện điểm lẻ 0,5 cao bất thường, thậm chí cao gấp đôi so với mức 0,25 điểm và 0,75 tới. Chia sẻ với VnExpress, một đo lường chuyên gia khẳng định bất thường trên tròn xuất phát từ ba điểm Vật lý, Hóa học, Sinh học. Ba môn này đều thi với trắc nghiệm với 50 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ được 0,2 điểm. Thí sinh làm lẻ 0,2 điểm được làm tròn lên đến 0,25, 0,4 và 0,6 sẽ được làm tròn đến 0,5 và 0,8 đến 0,75.

“Như vậy, bằng cảm quan có thể nhận thấy những người đã được làm tròn lên điểm lẻ 0,5 sẽ nhiều hơn so với 0,25 và 0,75. Đó là lý do tại sao các cột thể hiện điểm lẻ 0,5 cao vút trên biểu đồ”, chuyên gia cho biết, và nói: làm tròn vào từng mục tiêu sẽ gây thiệt thòi cho những thí sinh được điểm lẻ 0,6, vì đây là phổ điểm đại học nên khi tổ hợp 3 môn khối A, B, các em sẽ bị nhiều thiệt thòi.

Đánh Giá Bài Viết
DMCA.com Protection Status